Smoltek Nanotech Holding

Detta innebär inga rekommendationer eller råd. Författarna tar inte ansvar för ekonomiska transaktioner som grundats på detta innehåll. Upphovsrätt till bilder tillhör respektive upphovsrättsinnehavare och används i god sed i syfte för samhällsdebatten.

Smoltek (Spotlight Stock Market), analys 2021-05-20

Aktuell analys av börsens största oslipade diamant med potential att revolutionera en hel värld!

Smolteks grundare har sedan sekelskiftet på Chalmers forskat och utvecklat patenterade tekniker för tillverkning och användning av kolbaserade nanostrukturer, och 2005 grundades Smoltek som företag. Affärsidén är att licensiera ut tekniken till olika tillverkare. Detta innebär låga kostnader och höga vinstmarginaler som lätt kan skalas utan stora investeringar.

Den digitala revolutionen har bara börjat. Halvledare är den nya oljan och halvledarindustrin har aldrig varit hetare. Vi står inför en elektrifiering för världens fordonsindustri, batterier för personbilar och vätgas för tung trafik. IOT. AI. VR. Big Data. Beyond 5G. Microelectronics. Allt har börjat nu, och det går bara fortare och fortare…

Smoltek har en unik portfölj med över 100 patentansökningar varav 65 beviljade. Smoltek har patentskyddat sin teknik på ett heltäckande sätt och lagt rättigheterna i ett eget bolag separat från bolaget som kundavtalen skrivs med, detta som skydd vid eventuella kundtvister.

Smoltek Nanotech Holding AB har nu börjat kommersialisera tekniken i två olika affärsområden (dotterbolag):

 • Smoltek Semi AB: Halvledarindustrin (Semiconductor industry)
 • Smoltek Innovation AB:
  • Energikonvertering (Bränsleceller och vätgasproduktion)
  • Energilagring (Batterier)
  • Medtech (Bioelektroder)
Källa: Smoltek

Smoltek Semi AB

Smoltek har teknik för att bland annat tillverka kondensatorer. En kondensator används i princip i all elektronik och är stora som en burk för en bilmotor, eller så små som gruskorn i dagens elektronik. Dessa gruskorn kan nu bli en bråkdel av ett sandkorn med hjälp Smoltek. I en mobiltelefon finns ca 1000 kondensatorer och i mobilprocessorer sitter 10-30 st, det blir dock fler och fler hela tiden. Den senaste tiden har det blivit svårare/dyrare att följa Moores law, dvs. att krympa och fördubbla antalet transistorer på ett kretskort vartannat år.

Smolteks teknik möjliggör tillverkning av ytterst små kolnanofiber (CNF-Carbon Nano Fiber). Denna teknik möjliggör tillverkning av små kondensatorer kallade CNF-MIM (Carbon-Nanofiber-Metal-Insulator-Metal) som är en bråkdel i storlek av konkurrenternas kondensatorer. Tekniken är dessutom applicerbar i befintliga tillverkningsprocesser i halvledarindustrin idag, kunderna behöver ingen extra utrustning utan kräver endast ”omprogrammering” styrningen för sina processer. Smoltek ser ingen konkurrent idag som är i närheten av att erbjuda något liknande, närmaste konkurrenterna erbjuder höjder om 100 µm (mikrometer).

Smoltek erbjuder två typer av CNF-MIM kondensatorer. Ena typen är ”diskreta” kondensatorer som är lösa delar som lödes fast på kretskort eller baksidor av processorer, andra typen är integrerade som då bäddas in i substratet med processorn. Densitet för kapacitansen är >650 nF/mm2 vid höjd ~5 µm: Observera att enheten µm (mikrometer) är 1000 gånger större än nm (nanometer). Nanometer används ofta vid jämförelser av chips och CPU för datorer.

1. Diskreta kondensatorer, profilhöjd: ~30 µm (CNF-MIM komponent höjd: 4 µm)

2. Integrerade kondensatorer, profilhöjd: ~0.5-10 µm

Källa: Smoltek 2021-03-12 ”Smoltek har utvecklat världens tunnaste kondensator.” Elektronmikroskop-bilder visandes diskreta kondensatorer.

Senaste åren har teknikutvecklingen inom Advanced packaging/Heterogeneous Integration/3D Packaging tagit fart, ett fenomen inom kretspaketering för bland annat mobilprocessorer. Förenklat uttryckt så är det en ny teknik där man förpackar chip på höjden i 3D för att få plats med mer komponenter för ökad effekt och prestanda, i t.ex en mobilprocessor.

Advanced Packaging efterfrågar kondensatorer som är tunnare än vad som finns tillgängligt på marknaden idag. Anledningen är att man i avancerad kretspaketering vill placera kondensatorer mellan/över/under chip i en processor, där tillgänglig höjd är på väg ner mot 20 mikrometer. De tunnaste kondensatorerna på marknaden idag ligger på ca 100 µm och tillverkas av globala marknadsledande kondensatortillverkare som Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufactoring Company och Murata Manufactoring. Dessa kondensatorer kan inte göras tunnare då själva bärarsubstratet/kislet används för att tillverka kondensatorn, de behöver helt enkelt vara ca 100 mikrometer tjocka för att den kondensatortekniken (DTC- Deep Trench Silicon) skall fungera. Advanced Packaging industrin efterfrågar nu kondensatorer med en höjd på 20 mikrometer och lägre, något som ingen annan än Smoltek kan leverera idag.

Källa: Smoltek. Baksida av Apples A13 Bionic-processor. Kondensatorer (svarta) och interconnects av koppar (guldfärgade). Båda dessa kan ersättas av Smolteks teknik, kondensatorer i form av CNF-MIM (Carbon-Nanofiber-Metal-Insulator-Metal) och interconnects av kolfiber. Båda har stora fördelar i mindre storlekar, bättre elektriska egenskaper, bättre avledning av värme och bättre hållfasthet. Detta är nödvändigt i jakten på snabbare processer.

Smolteks affärsmöjligheter inom elektronikindustrin

Idag har Smoltek två stycken utvärderingslicensavtal av CNF-MIM med två av världens topp 10 kondensatortillverkare. Ett utvärderingsavtal är nyligen avslutat då kunden behöver utveckla sina processer innan de kan använda Smolteks teknik. Denna dialog fortsätter kring möjligheterna att kommersialisera Smolteks CNF-MIM teknik. Samt ett pågående utvärderingslicensavtal som är förlängt i två omgångar och löper till 2021-08-31 där målsättningen är att ingå ett kommersiellt avtal. Ett intensivt arbete pågår just nu mellan Smoltek och aktörer i tillverkningskedjan i halvledarindustrin, som skall möjliggöra högvolymstillverkning av Smolteks CNF-MIM kondensator. Smolteks VP Product Management, Karl Lundahl, pratade nyligen i ett videoklipp initialt om kanske mer är 20 miljarder enheter (kondensatorer). En gissning kan vara att de två aktörer som utvärderar Smolteks teknik kan vara någon av Samsung, TSMC, Murata eller Yageo.

Källa: Stora Aktiedagen 2020-12-01. Möjliga kunder i värdekedjan för Smoltek, är i vertikalerna Foundry, Packaging och Passives/PCB.

Sedan börsnoteringen 2018 har Smoltek tagit in kapital i några omgångar för att möjliggöra en kommersialisering av kondensatortekniken. Detta har konkret inneburit följande: Att få vissa viktiga patent beviljade. Finslipa kondensatortekniken för optimal prestanda, bland annat att uppnå den kapacitansdensiteten som efterfrågas på kondensatorer av industrin. Vidare att marknadsföra tekniken och etablera kontakter och föra dialoger med potentiella kunder i den globala halvledarindustrin. Smoltek har nu gått från en utvecklingsfas in i en kommersiell fas i nära samarbeten med potentiella kunder.

Smolteks skalbara intäktsmodell bygger på licensavtal. Betalningar skall ske med licensavgifter och även troligen engångsbetalningar vid avtalstecknande, samt ”per chip royalty”, som ger framtida intäkter där produkter tillverkats med Smolteks unika teknik. Marknaden inom halvledarindustrin (semiconductor industry) beräknas till 400 miljarder USD år 2020 och växa med ca 7% per år.

Källa: Dagens industri TV 2021-04-14.

Smoltek Innovation AB

Smolteks unika kolnanofiber-teknik har också potential på en rad andra marknader och branscher. 2019 bildades därför dotterbolaget Smoltek Innovation AB, som initialt hittat tre branscher där man ser god potential och en marknad för tekniken: 1. Energilagring 2. Energikonvertering 3. Medtech.

Källa: Aktiespararna Stora Aktiedagen Stockholm 2020-12-01.

Vätgas och vätgasproduktion är den vertikal som ligger närmast till affär. Här kan Smolteks teknikplattform bidra till 2-3 gånger effektivare elektrolysörer till en kostnadsreducering på 30%. Elektrolysörer används vid tillverkning av vätgas från vatten som bryts ned av elektricitet. Smolteks teknik möjliggör effektivare elektroder med hjälp av beläggning av kolnanofiber, och utan användande av dyra ädelmetaller som idag. Det är inte bara tung fordonsindustri som växlar om till fossilfri vätgasdrift, även industrin satsar stora summor på vätgas som ett fossilfritt energialternativ. Här kan nämnas att Svenska LKAB räknar med att behöva installera elektrolysörer med en total produktionskapacitet om hela 9-10 GW för att säkra omställningen till fossilfri bearbetning av järnmalm för stålindustrin. Smolteks målsättning under 2021 är att inleda ett utvecklingssamarbete med en storskalig tillverkare av elektrolysörer eller dess komponenter.

Smoltek affärsledning

Smolteks styrelse/ledning har erfarenhet från Ericsson, Saab, Skf mfl. Nyligen föreslogs Martin Lenart som ny styrelseledamot, med chefserfarenhet från elektronikindustrin i Japan och Tyskland från företag med bakgrund i NEC, Hitachi och Mitsubishi. Senast som Vice President för japanska Renesas Electronic Europe. Hans uppdrag har nu utökats så att han istället skall fokusera på att arbeta som operativ rådgivare, för att uppfylla Smolteks mål om kommersialisering.

Styrelse och ledning äger nästan 50% av bolaget. Flertalet insynsköp och nyttjande av optioner har skett på senare tid. Kassan är 2021-03-31 välfylld på ca 80 mkr. Senaste kvartals burnrate ca 8 mkr. Teckningsoptioner handlas fram till i höst som vid total inlösen ger drygt 40 mkr i tillskott vid dagens kurs. Börsvärdet är idag endast 275 mkr. Patentportfölj är upptagen i räkenskaperna till faktisk kostnad ca 50 mkr, styrelsen är av uppfattningen att marknadsvärdet är klart högre.

Sverige har levererat många fina kvalitetsbolag, Atlas copco, Abb, Ericsson, Volvo. Kan Smoltek vara ett techbolag som sätter Sverige på kartan i halvledarindustrin i den kommande digitala revolutionen? Vi får se, det skall bli mycket intressant att följa med på Smolteks resa framåt!

Triggers under 2021

 • För det andra licensavtalet som avser CNF-MIM-teknologin, ihop med ledande global tillverkare av elektronikkomponenter, ska marknaden informeras om status under innevarande kvartal (Q2 2021). Huvudfokus är utveckla sista stegen innan kommersiell produktion i industri är möjlig.
 • Ovanstående licensavtal har förlängts till och med slutet av Augusti 2021. Det gemensamma projektet har industriell produktion 24/7 som mål och att göra det möjligt för kunden att ingå ett kommersiellt licensavtal med Smoltek.
 • Parallellt med kontinuerligt utvecklingsarbete av teknologin samt det utvärderingsprojekt som fortfarande pågår arbetar Smoltek med att industrialisera produktionsprocessen av CNF-MIM kondensatorer. Detta gör bolaget i direktsamarbete med kontraktstillverkare (så kallade foundries) samt leverantörer av processutrustning för framtida masstillverkning.
 • Stor potential att skapa stora värden inom miljösektorn, även kallad ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) genom att erbjuda bättre vätgasproduktion genom effektivare elektrolysörer, utan dyrbara ädelmetaller som bryts under oklara förhållanden.
 • Smoltek Innovation har bolaget efter “lovande intern teknisk utvärdering” valt att sätta elektrolysörer som huvudfokus under 2021. Målsättningen under året är att färdigställa tekniskt proof-of-concept för kolnanofiberbaserade cellkomponenter samt ingå utvecklingssamarbete med en storskalig tillverkare.
 • Organisationen inom de båda koncernbolagen ska fortsätta stärkas upp med ny kompetens under året.
 

Källa: Aktiespararna Aktiedagen Göteborg 2021-05-08.

Till sist ett urklipp från kvartalsrapport 2021-04-22 för Januari-Mars 2021

Smoltek i media:

Smoltek Aktiedagen Göteborg 17 Maj 2021

https://www.youtube.com/watch?v=JMJL31-ekS8

Mangold Insight intervjuar Smoltek

https://www.youtube.com/watch?v=lXCVkyeTMEo

Smoltek VP Product Management, Karl Lundahl interview

https://www.youtube.com/watch?v=eqcDHt8tYlI

Smoltek COO, Ola Tiverman interview

https://www.youtube.com/watch?v=JliZ3kJylJQ

10. Möt Sveriges okända techprofet

https://poddtoppen.se/podcast/1504273397/finansraven/10-mot-sveriges-okanda-techprofet

PM aktuellt läge från Maj 2021

https://mb.cision.com/Main/16786/3345944/1416720.pdf

Smoltek demonstrerar världens tunnaste kondensator

https://news.cision.com/se/smoltek-nanotech-holding-ab/r/smoltek-demonstrerar-varldens-tunnaste-kondensator,c3304961

Revolutionizing electrolyzer technology to meet future needs for cost-effective hydrogen

https://www.smoltek.com/post/revolutionizing-electrolyzer-technology

Episod 198 – Nästan allt du behöver veta om halvledarindustrin

Episod 198 – Nästan allt du behöver veta om halvledarindustrin by Investeraren (soundcloud.com)

Inbjudan till discord-forum

https://discord.gg/BkhKWdPNdZ

Disclaimer:

Analysen är utförd oberoende och utan stöd av Smoltek Nanotech Holding. Detta innebär inga rekommendationer eller råd. Författarna tar inte ansvar för ekonomiska transaktioner som grundats på detta innehåll. Upphovsrätt till bilder tillhör respektive upphovsrättsinnehavare och används i god sed i syfte för samhällsdebatten.

Dela:

0 0 votes
Betyg
Subscribe
Notify of
guest
0 Kommentera
Inline Feedbacks
View all comments

Annonsplats

Annonsplats

Handla inte ensam

Vi är Sveriges enda och största live-trading forum

Senaste gästanalyserna

Sociala medier