Morgonbrev 20210428

God morgon alla fantastiska medlemmar !

Äntligen är det Onsdag och inte vilken Onsdag som helst utan veckans bästa Onsdag.

Ikväll kommer Analysera med oss intervjua Mohan Frick (Scandinavian Chemotech). Intervjuen kommer släppas på våran hemsida ikväll.

Vi önskar er alla en fantastisk dag på Börsen 

Må bäst, trejda mest, men tänk på risk/reward och trada utifrån eget bevåg 

Note:

Anis är fortfarande iväg och renoverar sin lägenhet och är tillbaka LIVE förhoppningsvis i slutet på denna månad.

Nya case kommer släppas nästa månad.

Ny funktion på hemsidan: Mailutskick vid varje inlägg som görs.

Vill påminna er om att aktietävlingen pågår någon vecka till innan den avslutas och vinnaren visas.  Kör hårt i slutspurten.

Omvärld/nyheter:

  • Riksbanken: BNP-tillväxten växlas upp framåt sommaren. Förväntningarna är att nå stabila nivåer mot slutet av året
  • Riksbanken räknar med nollränta i 3 år.
  • Handelsbanken spår comeback i den svenska ekonomin enligt konjunkturprognos.
  • Alphabet levererar bra siffror och krossar förväntningarna.
  • Microsofts siffror kommer in bättre än väntat
  • Investmentbolaget Creades tar in en miljard i nyemission.

Hemnet: Blev gårdagens vinnare, med hela 53,51 % sedan börsintroduktionen.

Nu är rapportperioden i full gång så det är mycket rapporter att hålla kolla på! Nedan finns en sammanställning av dagens rapporter att ha koll på.

Ett tips är att hålla koll så att inte DITT eller DINA bolag har inprisade rapporter.

Rapporter:

Qiiwi Games:

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021 • Omsättning 24 978 TSEK (23 968) • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 043 TSEK (5 201) • Resultat efter finansiella poster (Net result) 567 TSEK (4 374) • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,53) Justerat rörelseresultat exkluderat kostnader av engångskaraktär (Listning på Nasdaq First North) • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 643 TSEK (5 201) • Resultat efter finansiella poster (Net result) 1 167 TSEK (4 374) Väsentliga händelser under den rapporterade perioden: – Qiiwi Games antagits till Apples ”App Store Small Business Program” Qiiwi Games meddelade den 15 januari 2021 att bolaget antagits till Apples ”App Store Small Business Program” vilket kvalificerar Qiiwi Games till en avgiftsreducering på 15% under 2021. Det är en halvering av plattformskostnaden och omfattar omsättning upp till till 1 MUSD via så kallade In-App-Purchases, köp-i-spelen. För omsättning som överstiger 1 MUSD årligen återgår plattformskostnaden till ordinarie 30 procent. – Banijay Brands och Qiiwi Games ingår avtal om mobilspel kring varumärket Extreme Makeover: Home Edition Qiiwi Games meddelade den 21 januari 2021 att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Banijay Brands avseende att utveckla och agera publicist för ett match-3-spel under varumärket Extreme Makeover: Home Edition. I samarbete med Banijay Brands kommer Qiiwi Games att ansvara för utveckling, publicering och marknadsföring av det nya spelet som kommer baseras på den globala renoveringshiten Extreme Makeover: Home Edition. Pusselspelet kommer att fokusera på att attrahera traditionella användare såväl som fans av showen, samt dra nytta av marknadsföring i sociala kanaler/nätverk hos Banijay och Extreme Makeover: Home Edition. – Qiiwi Games genomför en kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 66,5 miljoner kronor Qiiwi Games meddelade den 26 januari 2021 att man beslutat om och genomfört en riktad nyemission om 1 000 000 aktier. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 66,5 kronor per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Qiiwi Games cirka 66,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. – Qiiwi Games AB godkända för notering på Nasdaq First North Growth Market Qiiwi Games meddelade den 26 februari 2021 att bolaget erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market blev tisdagen den 16 mars 2021. Wordington firar 20 miljoner registrerade spelare! Qiiwi Games meddelade den 12 mars 2021 att speltiteln Wordington passerat milstolpen 20 miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien, Spanien och Brasilien. Detta är första gången en speltitel från Qiiwi Games passerar 20 miljoner nedladdningar. Väsentliga händelser efter periodens utgång: Ny CFO till Qiiwi Games AB (Publ) Qiiwi Games meddelade den 14 april 2021 att man rekryterat Martin Larsson som ny Chief Financial Officer. Martin kommer närmast från positionen som Ekonomichef inom Alingsås Kommun, Kultur- och Utbildningsförvaltningen och tillträder sin position den 1 juni 2021 och efterträder nuvarande CFO Andreas Gustafsson. VD har ordet: ”Stark pipeline av nya spel samt intensifierat arbete kring M&A!” Första kvartalet av 2021 är nu förbi och vi kan se tillbaka på ett kvartal som präglats av en hel del spännande händelser för Qiiwi Games samtidigt som vi haft stort fokus på utvecklingen av våra nya spelprojekt. I slutet av januari genomförde vi en riktade emission som tillförde bolaget 66,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader och i mitten av mars hade vi vår första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market. Att dessa två händelser nu är genomförda tidigt under året innebär att vi skapat oss goda förutsättningar för fortsatt stark tillväxt både för bolagets spelportfölj/pipeline men även för bolagets kännedom internationellt på aktiemarknaden då Nasdaq First North Growth Market är en bevisad utmärkt tillväxtplattform för spelbolag. Stort fokus har även givetvis lagts på att fortsätta utvecklingen av våra nya spelprojekt där flera speltitlar har planerad mjuklanseringsstart i andra kvartalet 2021 samtidigt som vi arbetar med våra befintliga speltitlar som befinner sig i globalt lanseringsläge för att maximera intäkter och avkastning från vår spelarbas. ”Justerat EBITDA-resultat på ca 1,6 MSEK!” Under den rapporterade perioden når vi en total omsättningsökning jämfört med samma period föregående år på ca 4,2% och landar på ca 25 MSEK. Samtidigt når vi en omsättningsminskning från spelverksamheten (exkluderat aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter) med ca 1,3%. Tittar vi tillbaka på samma period föregående år hade vi en väldigt bra utveckling i speltitlarna Wordington och Hell’s Kitchen. Hell’s Kitchen hade precis inlett sin globala mjuklansering med mycket bra resultat och vi påverkades även positivt i samtliga speltitlar av de första restriktionerna som covid-19-pandemin förde med sig mellan mitten av februari fram tills mitten av maj 2020. Detta skapade en stor ökning av spelaktivitet och lägre anskaffningskostnader per spelare vid marknadsföring jämfört med den rapporterade perioden. Det är viktigt att ha detta i åtanke när man jämför de olika kvartalen och dess resultat. Vi har trots detta totalt lyckats nå högre antal dagliga aktiva spelare (DAU) och månadsvis aktiva spelare (MAU) framförallt drivet av investeringarna i marknadsföring för Wordington samt nya lanseringen av speltiteln Coronation Street. Under den rapporterade perioden når vi ett justerat EBITDA-resultat på ca 1,6 MSEK där engångskostnader om 600 TSEK kopplat till noteringsprocessen till Nasdaq First North Growth Market är exkluderat. Det minskade EBITDA-resultatet jämfört med samma period föregående år beror dels på de nämnda skillnaderna kring effekterna av covid-19-pandemin samt att vi inte sett den förväntade utvecklingen av de två egna speltitlarna Puzzleton och Trivia Mansion som är baserade på Wordingtons berättelse och som startade sina globala mjuklanseringar under det fjärde kvartalet 2020. Vi har därför valt att avsluta utvecklingen av speltiteln Trivia Mansion vilket innebär att speltiteln kommer att tas bort från spelbutikerna. Vi behåller fortsatt kvar Puzzleton då vi ser fortsatt potential kring att nå lönsamhet i den speltiteln över tid samt goda möjligheter kring korsmarknadsföring. Att vi väljer att avsluta speltiteln Trivia Mansion är ett beslut vi tar för att lägga våra resurser framöver på projekt som har större potential. Tillkommer som även påverkar resultatet under den rapporterade perioden är att vi ökat våra fasta kostnader i form av mer personal på Cypern för att kunna bedriva utvecklingen av den kraftfulla pipelinen av nya spel som vi nu har framför oss. Denna kostnadsökning är helt planerad och naturlig för att vi på lång sikt skall kunna klara av att ta Qiiwi Games till nya nivåer. ”Wordington fortsatt bolagets största intäktsdrivare!” Intäkterna under den rapporterade perioden är till störst del skapade från speltiteln Wordington. De två speltitlarna Hell’s Kitchen och Coronation Street inom affärsområdet ”Branded Games” tillförde under kvartalet liknande nivåer av total omsättningen och resultat. Under den rapporterade perioden genomfördes investeringar i marknadsföring (User Acquisition) på ca 15,3 MSEK jämfört med ca 12,2 MSEK samma period föregående år. Investeringarna i marknadsföring har primärt lagts mot speltiteln Wordington samt till mindre del mot speltitlarna Hell’s Kitchen, Coronation Street och Puzzleton. Avkastningen på marknadsföringen under den rapporterade perioden har som tidigare nämnts inte varit på samma nivåer jämfört med samma period föregående år som var rejält påverkat av de restriktioner som covid-19-pandemin förde med sig. Det som alltid är viktigt för oss och som symboliserar hur mycket vi kan investera i marknadsföring per kvartal är hur väl vi kan nå vårt mål om 100% ROI (Return on Investment) inom 90–180 dagar. Ju säkrare och mer effektivt vi kan nå detta mål för våra speltitlar desto mer kan vi investera i marknadsföring per speltiteln vilket i sin tur ökar våra spelarbaser och skapar mer intäkter. Inom teamet jobbar vi även mycket med förbättringar av de sociala elementen i våra spel där vi ser en väldigt stor möjlighet till förbättringar för att öka den virala effekten och få fler ”gratisinstallationer” genom att spelare bjuder in varandra och delar händelser från våra speltitlar på sina sociala medier. För att intensifiera detta arbetet har vi under första kvartalet rekryterat en ”Social Media Manager” vilken kommer ansvara och leda detta arbete. Vi har stor tro till att detta på lång sikt kommer ge positiva effekter kring hur vi kan växa våra spel mer kostnadseffektivt samtidigt som vi bättre kan nyttja de sociala kontona med hundratals/miljontals följare som våra speltitlar inom affärsområdet ”Branded Games” för med sig. ”Målet är att ha sex speltitlar i portföljen 2021 som baseras på världskända varumärken!” Sedan sommaren 2020 har vi arbetat med skapandet av speltitlar under varumärkena ”Kitchen Nightmares” (Match-3), ”Midsomer Murders” (Ordspel) och ”MasterChef” (Match-3). Alla dessa tre speltitlar har planerad mjuklanseringsstart under det andra kvartalet vilket gör att vi inom kort kommer ha fler produkter med stor potential att skapa positiv påverkan på våra intäktsströmmar. Mer information om respektive speltitel kommer vi att delge när mjuklanseringar inleds. Utöver de nämnda spelen jobbar vi även med utveckling av match-3-spelet för varumärket ”Extreme Makeover: Home Edition”. Detta spel planeras för lansering mot senare delen av 2021. Totalt är således vår målsättning att ha sex speltitlar inom vår portfölj under 2021 som baseras på världskända varumärken vilka då är ”Hell’s Kitchen”, ”Coronation Street”, ”Kitchen Nightmares”, ”Midsomer Murders”, ”MasterChef” och ”Extreme Makeover: Home Edition”. Detta är givetvis något som är helt unikt för vår historia och som vi har stora förväntningar skall ge mycket goda intäktsinjektioner både under 2021 men även flera år framöver. ”M&A något vi arbetar mer intensivt med!” Under det första kvartalet har vi arbetet mer aktivt med M&A och utvärderar löpande potentiella förvärvskandidater och affärer som kan accelerera oss mot vårt långsiktiga mål att bli en ledande spelutvecklare och publicist mot ”Casual Gamers”. Vi tror framöver att vi som bolag kan växa betydligt snabbare genom att förvärva bolag som kan tillföra nya typer av speltitlar och kunnande inom spelkategorier vi idag inte är aktiva inom men som fortsatt riktar sig mot ”Casual Gamers”. På detta sätt kan vi ta marknadsandelar genom att skapa nya speltitlar som bygger på metagaming-element men med nya spelmekaniker som idag inte är dominerande på marknaden. En lyckad innovativ speltitel där vi vävde samman en välfungerande och etablerad spelmekanik med metagaming-element är vår speltitel Wordington. Lyckas vi träffa rätt med fler sådana innovativa spelprojekt i framtiden kan vi ytterligare accelerera vår tillväxt och ta mer marknadsandelar. ”DAU och MAU” Nyckeltalet DAU som står för antalet dagliga aktiva spelare för den rapporterade perioden steg med ca 6,9% jämfört med samma period föregående år och landade på ca 308 000. Sekventiellt jämfört med det fjärde kvartalet 2020 ökade nyckeltalet med ca 2,7%. Nyckeltalet MAU som står för månadsvis aktiva spelare för den rapporterade perioden steg med ca 12% jämfört med samma period föregående år och landade på ca 2 034 000. Sekventiellt jämfört med det fjärde kvartalet ökade nyckeltalet med ca 1,7%. ”ARPDAU och intäktsfördelning” Nyckeltalet ARPDAU som står för intäkt per daglig aktiv spelare för den rapporterade perioden sjönk med ca 6,7% jämfört med samma period föregående år och landade på 0,83 SEK. Denna skillnad beror främst på en marginell försämring i intäkt per annonsvisning samt att bolagets spelportfölj växt på flertalet marknader med generellt lägre ARPDAU per spelare, t ex Mexiko och Brasilien jämfört med samma period föregående år. Majoriteten av bolagets intäkter skapas fortsatt via annonsintäkter vilket följer bolagets affärsmodell kring att bygga spel med möjlighet att se på så kallade belöningsannonser för att få olika typer av fördelar för att skapa intäkter från så stor del som möjligt av bolagets spelarbas. Totalt för alla spel under den rapporterade perioden stod “Köp i spelen (IAP)” för ca 14% och “Annonsintäkter” för ca 86%. Detta innebär en marginell ökning av intäkter via ”Köp i spelen (IAP)” och vi tror att våra intäktsströmmar via denna typ av intäkt kommer att öka framgent dels på grund av nya spellanseringar inom match-3 samt att de tester och optimeringar av att få spelare till att bli betalande kunder har visat positiva resultat under det första kvartalet. ”Förändring av marknadsföring mot iOS-enheter innebär nya möjligheter!” Under vecka 17 har Apple påbörjat utrullningen av sin uppdatering 14.5 till sitt operativsystem iOS. Denna uppdatering innebär att samtliga iPhones och iPads som standard kommer ha inaktiverat möjligheten att kunna spåra en enhet/användare och hur denna använder appar eller vad man är intresserad av. Denna spårningsfunktionalitet har tidigare varit extremt viktig för att låta annonsnätverk rikta sina kampanjer mot rätt användare som man vill anskaffa till sin verksamhet. Förändringen genomförs för att på ett bättre sätt säkra den personliga individens integritet och förändrar således hur man kan bedriva marknadsföring mot iOS-enheter drastiskt. Från vår sida jobbar vi hårt för att snabbt hitta ett sätt som låter oss fortsätta skala vår spelarbas på iOS samtidigt som vi försöker få så många av våra spelare i våra spel att tillåta annonsspårning för att fortsatt hålla höga intäktsnivåer per annonsvisning från spelare på iOS-enheter. Vi tror att det finns goda möjligheter att lyckas öka vår spelarbas på iOS i detta förändrade marknadsföringsklimat och är väl förberedda för att kunna ta tillvara på de möjligheter som uppstår vid denna omställning som drabbar samtliga publicister. En stor förändring av detta slaget innebär även stora möjligheter att hitta nya vägar att växa vår affär. ”Väldigt spännande fortsättning av 2021!” Under det första kvartalet har vi inom Qiiwi Games vuxit ytterligare på Cypern samt rekryterat en ny CFO till vårt svenska team i form av Martin Larsson som tillför rutin och erfarenhet till bolagets ledningsgrupp och operativa arbete. Detta innebär att vi vid utgången av det första kvartalet var totalt 48 stycken medarbetare på Qiiwi Games. Under det andra kvartalet är vår plan att fortsatt utöka teamet på Cypern med ett antal personer inom utveckling, design och marknadsföring. Pandemin som fortsatt orsakar stora restriktioner framförallt på Cypern har gjort att merparten av vår personal fortsatt arbetar hemifrån. Detta har fungerat bra även om jag vet att alla på Cypern verkligen längtar efter att få komma tillbaka till en normal kontorsmiljö och alla de positiva effekterna som det ger både socialt och yrkesprofessionellt. Vi har sedan i somras arbetat hårt med vår kraftfulla pipeline där vi har som målsättning att starta mjuklansering för tre nya speltitlar under det andra kvartalet. Detta innebär givetvis ett väldigt spännande kvartal där vi om mjuklanseringarna för dessa speltitlar utvecklar sig enligt plan kan ha kraftfulla nya intäktsströmmar under världskända varumärken i innovativa spelkoncept på marknaden. Detta kombinerat med de möjligheter vi identifierat och arbetar med inom M&A gör att jag känner mig exalterad för de kommande månaderna och resten av 2021. Erik Dale Rundberg, VD för Qiiwi Games AB

SEB: Högre vinst än väntat för SEB

Banken SEB redovisar intäkter som var högre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var klart högre än väntat. Kreditförlusterna var betydligt lägre än väntat. De totala intäkterna uppgick till 13 347 miljoner kronor (10 089), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 12 680 miljoner kronor. Räntenettot uppgick till 6 396 miljoner kronor (6 201), väntat 6 337 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 4 776 miljoner kronor (4 624), väntat var 4 645 miljoner kronor. Tradingnettot uppgick till 2 179 miljoner kronor (-804), konsensus 1 560 miljoner kronor. Rörelsekostnaderna uppgick till 5 718 miljoner kronor (5 646), analytikerkonsensus var 5 726 miljoner kronor. Rörelseresultatet före kreditförluster blev 7 630 miljoner kronor (4 443), väntat var 6 920 miljoner kronor. Kreditförlusterna uppgick till 156 miljoner kronor (1 494), väntat var 777 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 7 475 miljoner kronor (2 950), väntat var 6 168 miljoner kronor. Nettoresultatet blev 6 018 miljoner kronor (2 355), väntat var 4 886 miljoner kronor.

Kindred: Resultatet i linje med förväntningarna.

Kindred Group plc – delårsrapport: Januari – mars 2021 (ej reviderad) • Spelöverskottet uppgick till 352,6 (249,7) miljoner GBP, en ökning med 41 procent • Underliggande EBITDA uppgick till 98,0 (42,5) miljoner GBP • Kvartalets resultat påverkades av valutakursförluster inom rörelseposter på 8,0 (1,8) miljoner GBP. Dessa förluster är huvudsakligen orealiserade eftersom de hänför sig till omräkning av omsättningstillgångar och skulder i utländsk valuta. Eftersom koncernen har en betydande kassa i utländska valutor och valutakursförändringar var kraftiga, blev påverkan ovanligt stor under kvartalet • Resultat före skatt uppgick till 85,3 (2,4) miljoner GBP • Resultat efter skatt uppgick till 72,6 (1,0) miljoner GBP • Resultat per aktie uppgick till 0,32 (0,00) miljoner GBP • Under kvartalet återköptes 1 032 500 aktier/SDR för totalt 146,0 miljoner SEK, eller 12,4 miljoner GBP • Det fria kassaflödet uppgick till 90,1 (22,3) miljoner GBP • Antal aktiva kunder uppgick till 1 818 759 (1 531 302) Koncernchef Henrik Tjärnström kommenterar delårsrapporten för första kvartalet 2021 ”Den positiva utvecklingen från 2020 har fortsatt in i 2021 på alla våra marknader och inom samtliga produktsegment. Vi avslutade 2020 med ett rekord vad gäller antalet aktiva kunder och det är glädjande att se den trenden fortsätta in i första kvartalet 2021, med ett nytt rekord på över 1,8 miljoner aktiva kunder. Detta är särskilt uppmuntrande eftersom vi ser fram emot ett spännande sportår.” ”Marknaderna i Europa har visat på en fortsatt tillväxt under kvartalet tack vara en bibehållen hög kundaktivitet. Detta har lett till att spelöverskottet ökade med 41 procent (39 procent efter justering för valutakurseffekter) till 352,6 miljoner GBP jämfört med samma period föregående år. Vårt fortsatta fokus på kostnadskontroll och skalbarhet har i sin tur bidragit till att underliggande EBITDA ökade med 131 procent jämfört med det första kvartalet 2020 som uppgick till 98,0 miljoner GBP, inklusive orealiserade valutaförluster om 8,0 miljoner GBP.” ”Vårt fokus på hållbar tillväxt på lokalt reglerade marknader visar sig vara effektivt, och Kindred tar marknadsandelar på många marknader inklusive i Storbritannien trots att det är en mogen och hårt konkurrensutsatt marknad. I USA fortsätter våra långsiktiga investeringar att betala sig och spelöverskottet ökade med 185 procent jämfört med samma period föregående år.” ”Andra kvartalet 2021 har börjat bra, med ett genomsnittligt dagligt spelöverskott för de första 25 dagarna i april som är 52 procent (55 procent efter justering för valutakurseffekter) högre än hela andra kvartalet 2020.”

Scandic hotels: Lägre omsättning än väntat.

Hotelloperatören Scandic Hotels redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade. Omsättningen sjönk 72,2 procent till 930 miljoner kronor (3 343). Ebitda-resultat blev -129 miljoner kronor (442). Justerat ebitda-resultat uppgick till -775 miljoner kronor (-174). Rörelseresultatet blev -919 miljoner kronor (-3 329). Hyresrabatter om 143 miljoner kronor och statliga stöd om 247 miljoner kronor har erhållits. Resultatet efter skatt blev -1 080 miljoner kronor (-3 927). Resultat per aktie hamnade på -5,65 kronor (-38,13). Likvida medel uppgick till 8 miljoner kronor (19). Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) minskade med 69 procent till 147 kronor. Beläggningsgraden landade på 17,5 procent, att jämföra med 45,5 vid samma kvartal i fjol. Aktiviteten i storstäderna var särskilt låg. – Beläggningen var i början av april på ungefär samma nivå som det första kvartalet, men har därefter ökat något och var den senaste veckan omkring 22 procent. Vi förväntar en påtagligt positiv effekt på efterfrågan så snart restriktionerna lättas, kommenterar vd:n Jens Mathiesen. – Scandics har utvecklat ett hotellerbjudande till breda målgrupper vilket gör oss väl positionerade för återhämtningen. Under åren innan pandemin såg vi en tydlig strukturell tillväxt inom fritidsresande. Vi är övertygade om att den trenden fortsätter när marknaden stabiliseras och vi har högt fokus på att ytterligare anpassa vårt kunderbjudande för det, fortsätter han.

Kambi:

Växer kraftigt första kvartalet, överträffat förväntningarna enligt analytikerna.

Kambi redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2021 på 18,7 miljoner euro. Analytikerna i Infronts sammanställning av fyra analytikerestimat hade väntat 17,9 miljoner euro. Intäkterna uppgick till 43,2 miljoner euro mot väntade 42,4 miljoner euro. Resultat efter skatt blev 15,1 miljoner euro och resultat per aktie 0:49 euro. Här hade analytikerna räknat med 14,1 miljoner euro och 0:45 euro. Bolagets så kallade “operator trading margin” uppgick till 8,5 procent.

Medtech bolaget Addlife redovisar en organisk tillväxt på hela 54 %.

1 JANUARI – 31 MARS 2021 (3 MÅNADER) • Nettoomsättningen ökade med 65 procent till 1 736 MSEK (1 053), varav organisk tillväxt uppgick till 54 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 17 procent. • EBITA ökade med 209 procent till 326 MSEK (106), motsvarande en EBITA-marginal om 18,8 procent (10,0). • Resultat efter skatt ökade med 318 procent till 226 MSEK (54). • Resultat per aktie uppgick till 2,01 SEK (0,48). För den senaste 12 månadersperioden uppgick resultat per aktie till 6,16 SEK (4,63). • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 184 MSEK (80). • Soliditeten uppgick till 48 procent (46). • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 122 procent (103). • Efter kvartalets utgång har två förvärv genomförts, Vision Ophtalmology Group och Healthcare 21. Förvärven beräknas tillsammans tillföra en årlig nettoomsättning om cirka 2 400 MSEK och en EBITA om cirka 310 MSEK. Förvärven har finansierats genom upptagande av nya krediter om 2 250 MSEK samt nyemission av 7 951 958 B-aktier.

Sinch: Rapporter högre intäkter än förväntat, men lägre justerat ebitda-resultat än förväntat (uppdatering

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten) Kommunikationstjänstebolaget Sinch redovisar högre intäkter än förväntat i första kvartalet 2021, samtidigt som det justerade ebitda-resultatet kom in lägre än analytikernas förväntningar. Nettoomsättningen steg 106,3 procent till 3 350 miljoner kronor (1 624). Utfallet är 12,1 procent högre än Factset analytikerkonsensus som låg på 2 989 miljoner kronor. Den organiska tillväxten i lokal valuta var 38 procent. Justerat ebitda-resultat uppgick till 240,3 miljoner kronor (184,3), vilket är 19,4 procent lägre än förväntade 298 miljoner kronor, med en justerad ebitda-marginal på 7,2 procent (11,3). Justerat ebitda-resultat ökade med 30 procent och exklusive valutaeffekter och kostnader för incitamentsprogram hade ökningen varit 52 percent. Jämförelsestörande poster i ebitda-resultatet var -47,8 miljoner kronor (-9,1). Rörelseresultatet blev 97,0 miljoner kronor (118,6). Rörelsemarginalen var 2,9 procent (7,3). Justerat rörelseresultat utföll på 215,0 miljoner kronor (168,8), med en justerad rörelsemarginal på 6,4 procent (10,4). Resultatet före skatt var 185,9 miljoner kronor (130,8). Resultatet efter skatt blev 140,8 miljoner kronor (96,4). Resultat per aktie hamnade på 2,12 kronor (1,74). Sinch publicerar inga prognoser för framtidsutsikterna. “Vi levererar i stor skala och bara under första kvartalet hanterade vi 40 miljarder mobilmeddelanden. Vi drar både nytta av en global plattform samtidigt som vi inser vikten av lokal närvaro”, kommenterar vd Oscar Werner i delårsrapporten.

Källor: Avanza, Infront

Aktietävling

NAMNUTBYTENTOTAL ÄNDRINGVÄRDE
1Emil Sandberg19785 873,86 kr (78,59%)1 785 873,86 kr
2Vildan5652 837,46 kr (65,28%)1 652 837,46 kr
3Alinem1410 284,07 kr (41,03%)1 410 284,07 kr
4Viktor IG7361 683,06 kr (36,17%)1 361 683,06 kr
5Filip Johansson5325 462,91 kr (32,55%)1 325 462,91 kr

Stockholsmbörsen indikerar just nu en öppning kring nollan. Stängning igår blev 2262,84

Terminer:

INDEX

OMXS30

Stängde igår på 2262,84

Just nu är terminerna på 2261  (kl 07,50)

DAX

Terminer 0,17%

Dow Jones

Terminer  -0,11 %

Nasdaq

Terminer 0,05 %

SP500

Terminer  0,11 %

Vi Önskar er allesammans en grym dag 

Rapporter idag:

2021-04-28

AVTECH Sweden – Delårsrapport

AcuCort – Delårsrapport

AddLife – Delårsrapport

Annehem Fastigheter – Delårsrapport

Assa Abloy – Delårsrapport

Atvexa – Delårsrapport

BioInvent International – Delårsrapport

Biotage – Delårsrapport

Bulten – Delårsrapport

CellaVision – Delårsrapport

Concordia Maritime – Delårsrapport

Cyber Security 1 – Delårsrapport

ESEN eSports – Delårsrapport

Elanders – Delårsrapport

Electrolux – Delårsrapport

Elos Medtech – Delårsrapport

Eltel – Delårsrapport

Epiroc – Delårsrapport

Ework Group – Delårsrapport

FlexQube – Delårsrapport

Formpipe Software – Delårsrapport

Fortnox – Delårsrapport

Heba Fastighets – Delårsrapport

Hexpol – Delårsrapport

Hifab Group – Delårsrapport

INVISIO – Delårsrapport

Immunovia – Delårsrapport

Infrea – Delårsrapport

JM – Delårsrapport

K2A Knaust & Andersson Fastigheter – Delårsrapport

Kambi Group – Delårsrapport

Kindred Group – Delårsrapport

Klövern – Delårsrapport

Litium – Delårsrapport

Lumito – Delårsrapport

Lundin Mining – Delårsrapport

Mavshack – Delårsrapport

Medivir – Delårsrapport

Mentice – Delårsrapport

NCC – Delårsrapport

Nobia – Delårsrapport

Nordic Paper Holding – Delårsrapport

Ovzon – Delårsrapport

Polyplank – Delårsrapport

Qiiwi Games – Delårsrapport

SEB – Delårsrapport

Scandic Hotels Group – Delårsrapport

Seafire – Delårsrapport

Sinch – Delårsrapport

Skåne-Möllan – Delårsrapport

Spago Nanomedical – Delårsrapport

Stille – Delårsrapport

Streamify – Delårsrapport

Transiro Int. – Delårsrapport

Upsales Technology – Delårsrapport

VEF – Delårsrapport

VNV Global – Delårsrapport

Veoneer – Delårsrapport

XMReality – Delårsrapport

 Cofinimmo – Delårsrapport

Melexis – Delårsrapport

Ontex Group – Delårsrapport

 Shopify – Delårsrapport

 Beiersdorf – Delårsrapport

Deutsche Bank – Delårsrapport

Puma – Delårsrapport

Symrise – Delårsrapport

Telefonica Deutschland Holding – Delårsrapport

 BankNordik – Delårsrapport

Danske Bank – Delårsrapport

Ringkjøbing Landbobank – Delårsrapport

Sydbank – Delårsrapport

 Cargotec – Delårsrapport

Kesko – Delårsrapport

Kone – Delårsrapport

Konecranes – Delårsrapport

Kreate Group – Delårsrapport

Metsä Board – Delårsrapport

Suominen – Delårsrapport

 Aeroports de Paris – Delårsrapport

Dassault Systemes – Delårsrapport

Sanofi – Delårsrapport

Scor – Delårsrapport

Societe BIC – Delårsrapport

Tarkett – Delårsrapport

 2020 Bulkers – Delårsrapport

Aker BP – Delårsrapport

Borregaard – Delårsrapport

Carasent – Delårsrapport

GNP Energy – Årsrapport

Itera – Delårsrapport

Medistim – Delårsrapport

Norwegian Finans Holding – Delårsrapport

Otovo – Delårsrapport

SpareBank 1 Nordvest – Delårsrapport

Storebrand – Delårsrapport

StrongPoint – Delårsrapport

Surnadal Sparebank – Delårsrapport

TECO 2030 – Delårsrapport

Voss Veksel- og Landmandsbank – Delårsrapport

 Jeronimo Martins – Delårsrapport

 Aercap Holdings N.V. – Delårsrapport

Allison Transmission Holdings – Delårsrapport

Apple – Delårsrapport

Automatic Data Processing – Delårsrapport

Blackstone Mortgage Trust – Delårsrapport

Boeing – Delårsrapport

Boston Properties – Delårsrapport

Boston Scientific – Delårsrapport

CME Group – Delårsrapport

Century Communities – Delårsrapport

Chubb Limited – Delårsrapport

Dana – Delårsrapport

Essex Property Trust – Delårsrapport

Facebook – Delårsrapport

Ford Motor – Delårsrapport

GlaxoSmithKline – Delårsrapport

Hersha Hospitality Trust – Delårsrapport

Humana Inc – Delårsrapport

Lloyds Banking Group – Delårsrapport

Logitech International – Årsrapport

MGM Resorts International – Delårsrapport

Masco – Delårsrapport

Moody’s – Delårsrapport

Norfolk Southern – Delårsrapport

Olin – Delårsrapport

Qualcomm – Delårsrapport

ServiceNow – Delårsrapport

Sirius XM Holdings – Delårsrapport

Six Flags Entertainment – Delårsrapport

Sony – Årsrapport

Spotify Technology – Delårsrapport

Stanley Black & Decker – Delårsrapport

Teladoc Health – Delårsrapport

Teva Pharmaceutical Industries – Delårsrapport

United Microelectronics – Delårsrapport

Wingstop – Delårsrapport

Yandex – Delårsrapport

Yum! Brands – Delårsrapport

eBay  – Delårsrapport

Anis & Sammie

Dela:

0 0 votes
Betyg
Subscribe
Notify of
guest
0 Kommentera
Inline Feedbacks
View all comments